Fetsund lenser

 

Fetsund lenser fløtingsanlegg

Fetsund Lenser var et av Norges største fløtingsanlegg, og er i dag det eneste som er bevart. Fetsund Lenser omfatter i dag det nasjonale industrielle kulturminnet, fløtingsmuseet og Nordre Øyeren naturinformasjonssenter.

 

Fetsund lenser

På Glomma og på innsjøen Øyeren er det stor aktivitet om sommeren.

 

 

Fetsund lenser

Interessant sammenfuging av pæler. Det umulige er mulig.

 

 

Fetsund lenser bunntømmerharpuner

Harpuner til å dra opp bunntømmer (tømmer som synker til bunns).

 

 

Fetsund lenser

Samhold.

 

 

 

Fetsund lenser: tømmerfløting på Glomma

Redskaper brukt ved tømmerfløting på Glomma.

 

 

Vindorgel ved Fetsund Lenser: Pans lytteposter

I nærheten av Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter ved Fetsund Lenser henger det noen merkelige innretninger som ser ut som bestialske fangstmekanismer. I virkeligheten er det kunstverk (Pans lytteposter). Det er store vindorgler: Inne i burene henger det pinner som slår mot veggene i buret når det blåser, og som gir fra seg lyd.